PREMIER MAGAZIN címlap 2008 október-november

2008 októberében a Premier Magazin címlapján szerepeltem.

Részlet a cikkből:

“…

Szerényi Gábor: IHLETBŐL HOZAMOT!

2008 október-november Premier Magazin


Kellér Andor jut eszembe Podmaniczky Ágnes képeit nézve. Zseniálisan szófukar. A lehető legkevesebbel a legtöbbet adja. De sőt: még olyat is, ami a tényeken – valóságon – túl van.

Olyan mindegy, hová megyünk! Fo­cipálya, jégpálya – mindnek hasonló kietlen bája. Nagy, tágas tereket érzé­keltet festményein, néhány robbané­konyan feszülő. Széles, indulatos ecsetvonással, s a megidézett terüle­ten pici, arctalan emberkék nyüzsög­nek.

Tömegben, magányban.

(De jól ismerjük ezt! A társas egye­düllét szorongását, a sokaságban lé­vőnek rejtegetett elvágyódását… ho­vá is?)

Ha nincs is irányítószáma, pontos helymeghatározása, hogy hol találha­tó az a világ, ami felé kívánkozik a min­dennapi realitásokban elgyötrött szív, legalább önnön környezetéről készít­sen jelentéseket. (S azzal mintha már megmenekülésének készítene rejtek­utat.)

Podmaniczky Ágnes tűpontos mély­lélektani helyszínrajzokat rögzít. Egy­szerre realista – itt-ott szinte a fények ízét is érzékelteti, láttató erővel ra­gadja meg, és mutatja fel a közömbös. hideg, fölényes valóság nyugtalanító evidenciáit, s ugyanakkor absztrak­ciókat generál ugyanazokból a valóság-darabokból, -részletekből. Nem kitalál! Sokkal gyötrelmesebb mentá­lis, pszichikai búvárlat eredménye, ahogy a realitásokból kiérleli a ben­nük eleve meglövő misztikus. mítikus tartalmakat, mélyrétegeket.

A kiérlelés – vagy mondjuk inkább kidédelgetés – belső elszántság, pre­cíziós, elmélyült lelki folyamatok. ön­magába figyelő munka eredménye le­het. Amiből azután – néha ez a legnehezebb! – ki kell törni, az ihletből pe­dig: ?realizálni a hozamot!” (Micsoda kizsákmányolás! A művész egyszerre szenvedője és jutalmazottja a szelle­mi, lelki tőke forgatásának. Mi nézők pedig: a haszonlesők – mecénások, gyűjtők, potya közönség…)

A Képzőművészeti Egyetemen mestere Halász András volt, hogy konkrétan arra biztatta, rengeteg fes­tékkel, áradóan, legnagyobb ecsetek­kel támadjon (?ne is ecsettel, öntsd rá!”) a lehető legnagyobb felületre, és tomboljon vehemens vonásokkal, szenvedélyes gesztusokkal.

Jó instrukció. Sturm und Drang. (A XVIII. századi német irodalmi felvilá­gosodás jelszava – pestiesen szólva – stimmelt. ?Vihar és vágy.” Egyszerre az önanalízis gyógyító segítője, és ugyanakkor művészetgeneráló elv. Csupa hasznos gyakorlatiasság!)

A robbanásból az okosan használt fék működést képez.

Podmaniczky Ágnes – friss diplomás – már mesterien manőverez. A feszítő indulatokat példás arányér­zékkel fogja munkába. (Ámulatos, ahogy bizonyos felületrészeket ?ki­hagy” a horror vacui nem riasztja, az ?üres térben” ott dereng, lüktet a kép egészének feszültsége!)

Ugyanazt végzi, amit gyerekkorában elkezdett. (Mindent összefestett – szü­lők öröme! -, aztán a formatervezés ér­dekelte, de végül ? ?eleve elrendelés!” – festő lett. Báró Podmaniczky Frigyes testvérének dédunokája. s a genetikus indíttatás tán még döntőbb mozzana­ta: az egyik nagymama biztatása a kép­zőművészet felé, őt történetesen Szinyei Merse Piroskának hívják…)

?Rengeteget dolgozom, enni, inni is elfelejtek.”

És olyan, mint a zseblámpa. (Weöres Sanyi bácsi hasonlata.) Vagyis: nincs ihlet-várás. ?Bekapcso­lom magam: dolgozom. Kikapcsolom magam: nem dolgozom.”

Nyugi! Azért nem olyan, mint a rub­rikákat szorgalmasan töltögető hiva­talnok. Vázlatolgat – leginkább fotók­kal, de kollázsokkal is -, aztán ?meg­fog egy forma, s azt rádobom ecsettel, de nincs kész előre fejben, figyelni kell azt is, hogy a kép mit sugall.”

És a színek? (Vannak, ugye, színel­méletek.)

(?Ösztönös, spontán.”)

Mi lesz azzal, ami nem olyan lesz, mint várta?

Régen dühből kidobta. Ma már – az impulzív, nyugvópontot nem ismerő Podmaniczky Ágnes ? megfontoltabb. Félreteszi. Vár. (Az idő érlel!)

…”

2008 DIPLOMA

Részlet a diploma dolgozatból:

?? A képeimmel magamat fejezem ki. A való világban is barátaim, barátnőim, ismerőseim a legkülönbözőbb típusú, érdeklődésű emberek, akik széles spektrumból kerülnek ki. Festményeim ehhez hasonlóan többféle emberrel kommunikálnak, többféle beállítottságú, különböző módon szocializálódott embert próbálnak megszólítani, a különféle technikák és stílusok vegyítésével, a gesztusfestészettől a figurális festészetig, mindez én vagyok.

Állítólag az embereket az első 7 másodperc alatt ítéljük meg. Ennyi idő alatt döntjük el, hogy szimpatikusak-e vagy sem, akár attól is függetlenül, hogy beszélnek-e vagy sem. Az ?első látás? effektusa a képekre is igaz, ráadásul ma egy kiállításon sokszor egy-egy kép nem is kap több figyelmet néhány másodpercnél. Ez a művészetre is hatással van, egyre harsányabb, sokkolóbb, megdöbbentőbb és szokatlanabb alkotásokat és témákat is láthatunk a művészettörténet folyamán. Ez a sokk lehet negatív vagy pozitív. De természetesen az első benyomáson túl hosszú távon is kell tudnia ?működnie? egy képnek. Egy irodában, vagy otthon kiállított kép, amit nap, mint nap látunk másképp is kell, hogy szóljon. Mélyebben beépülhetnek a szemlélő tudatalattijába, pozitív ? negatív hatással lehetnek környezetükre, vagy a környezetükben élő emberekre…

Read more

2008 PÁRIZS, Propose d’Europe

2008 tavaszán a párizsi székhelyű Fondation Hippocrene a magyar Károlyi Alapítvánnyal közösen rendezte meg a Propose d’Europe 7.0 c. kiállítást.  A kiállítás Párizsban, majd Fehérvárcsurgón a Károlyi kastélyban került megrendezésre.

Read more

E-ON “Tiszta Energia” pályázat

2007-ben az E-on Zrt. “Tiszta energia” címmel szokatlanul magas díjazású képzőművészeti pályázatot írt ki fiatal képző és iparművészek számára. A pályázatra  összesen 274 pályázati munka érkezett be, több, mint 160 művész pályázott.  Az elbírálást független szakmai zsűri végezte, tagjai: Fitz Péter, a Kiscelli Múzeum igazgatója, Jerger Krisztina művészettörténész, a Varsói Kulturális Intézet igazgatóhelyettese, Földényi László esszéista, művészeti író, Claus Obholzer, az E.ON Földgáz Igazgatóság tagja és Ráczné Szőke Ildikó, az E.ON Földgáz HR-vezetője.
Az első díj nem került kiosztásra, a második díjat Hack Ferenc szobrász kapta, legjobb festményként a harmadik díjat Bene Zsuzsával megosztva kaptam meg.

Vajda Lajos Stúdió, Szentendre KOMP kiállítás

K O M P ? KOrtárs Művészeti Portál bemutatkozó kiállítása

A kiállítást augusztus 3-án, pénteken 19 órakor L. Menyhért László és Mányoki Endre, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanárai nyitották meg. Kiállító művészek: Kis Róka Csaba, Garami Richárd, Rabóczki Judit, Jakatics Szabó Veronika, Horváth Bíbor, Horváth Boglárka, Szabó Franciska, Nagy Sára, Magyarics Tibor, Lapos László, Zirczi Judit, Rizmajer Péter, Tóth Tímea, Ujfalusi Éva Eszter, Podmaniczky Ágnes, Bodnár László, Karner Gábor, Bartus Ferenc, Fülep Sándor. Vers és Próza: Rónai Balázs Zoltán, Hegedűs János, Papp Gábor.

ERICSSON GALÉRIA :MKE FESTŐ SZAK csoportos kiállítása

Az Ericsson Képzőművészeti Galériában a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszék hallgatóinak nyílt kiállítása. A kiállításon négyen vettünk részt: Bolla Rita, Osgyányi Róza, Papageorgiu Andrea és én. A kiállítást Halász András nyitotta meg. 2006 október 31-től 2006 november 24.ig volt látogatható.

Képző / Tihany, Művésztelep 2003-2008

Képző Epreskert 2003-2008

Return top